Aplicacions web de l'Ajuntament d'Alacant

Bajo el dominio https://w3.alicante.es se encuentran disponibles las siguientes aplicaciones web de consulta y tramitación de información municipal.

Comerç

Premis d'Alacant al Comerç
Edició 2023 dels Premis d'Alacant al Comerç. Participants, votacions i premiats.

Cultura

Aula Oberta
Consulta e inscripció als cursos del programa Aula Oberta.

Arxiu Municipal

Biblioteca Auxiliar de l'Arxiu Municipal
Consulta dels fons de la Biblioteca Auxiliar de l'Arxiu Municipal.
Col·leccions fotogràfiques
Consulta de les col·leccions fotogràfiques de l'Arxiu Municipal.
Fons Focumentals
Cerca per diversos criteris en els fons documentals de l'Arxiu Municipal.

Educaciò

Guia de Recursos Educatius
Guia Municipal de Recursos Educatius que s'ofereix als centres docents de la ciutat.

Festes

Registre d'Entitats Festeres
Consulta de les entitats registrades en el Registre d'Entitats Festeres.

Hisenda

Autoliquidacions de taxes municipals
Generació de documents de pagament (autoliquidacions) de diverses taxes municipals, en format PDF.
Càlcul Plusvàlua
Càlcul de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua).

Infraestructures i Manteniment

Localitzador de Difunts en el Cementeri Municipal
Permite realizar búsquedas por diversos criterios y muestra datos de la localización de la sepultura.

Ocupació de la Via Pública

Tasa Veladors
Càlcul orientatiu de la taxa ocupació temporal de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Taxa Activitats Comercials, Industrials i d'Espectacles
Càlcul orientatiu de la taxa ocupació temporal de terrenys d'ús públic per a l'exercici d'activitats comercials, industrials i d'espectacles,

Participació Ciutadana

Registre Municipal d'Entitats
Consulta del llistat d'associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Recursos Humans

Borses d'Ocupació Temporal
Processos selectius de borses d'ocupació temporal. Bases, instàncies, llistes d'admesos/exclosos, anuncis, etc
Oposiciones
Processos selectius de convocatòries d'oposicions. Bases, instàncies, llistes d'admesos/exclosos, anuncis, etc

Secretaria General del Ple

Comissions del Ple
Consulta de les comissions del Ple de l'Ajuntament d'Alacant, així com les sessions celebrades per aquestes.
Iniciatives Normatives
Consulta de les iniciatives per a l'aprovació d'ordenances, reglaments o normes generals municipals.
Session de la Junta de Govern Local
Consulta de les sessions celebrades per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alacant.
Sessions del Ple
Consulta de les sessions celebrades pel Ple de l'Ajuntament d'Alacant.

Tresorería

Pagament On-line de Tributs Municipals
Permet realitzar el pagament de tributs i sancions municipals, mitjançant targeta financera, cap cost addicional per al ciutadà.

Turisme

Informació de l'estat de les Platges
Consulta d'informació sobre el bany i la qualitat de l'aigua, previsions meteorològiques i alertes.

Urbanisme

Modificacions PGOU 1987
Modificacions i desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alacant de 1987.

Registres

Agrupacions d'Interés Urbanístic
Permet consultar el Registre d'Agrupacions d'Interés Urbanístic.
Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Permet consultar el Registro de Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Programes d'Actuació Integrada Urbanística
Permet consultar el Registre de Programes d'Actuació Integrada Urbanística.

Altres Aplicacions

Comunicats per email
Aquest servei permet la subscripció a comunicats per email de diversos departaments municipals.