Consulta de sessions de les Comissions del Ple

Comissions del Ple

Sessions celebrades l'any 2020

Febrer

Presidència i règim interior

24 de febrer - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Serveis

24 de febrer - Sesió Extraordinària

Ordre del dia Extracte

Serveis

20 de febrer - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Històric de Comissions del Ple