Consulta de sessions de les Comissions del Ple

Comissions del Ple

Sessions celebrades l'any 2024

Febrer

Presidència i règim interior

23 de febrer - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Hisenda

23 de febrer - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Urbanisme

22 de febrer - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Gener

Urbanisme

24 de gener - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Presidència i règim interior

23 de gener - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Hisenda

11 de gener - Sesió Extraordinària

Ordre del dia Extracte

Assumptes socials i culturals

9 de gener - Sesió Extraordinària

Ordre del dia Extracte

Històric de Comissions del Ple