Consulta de sessions de les Comissions del Ple

Comissions del Ple

Pròximes sessions

Presidència i règim interior
Sesió Extraordinària y Urgent a celebrar el día 22 de juliol Ordre del dia

Sessions celebrades l'any 2024

Juliol

Urbanisme

19 de juliol - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Per a l'Illa de Tabarca

17 de juliol - Sesió Ordinària

Ordre del dia

Juny

Assumptes socials i culturals

20 de juny - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Maig

Serveis

27 de maig - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Hisenda

24 de maig - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Presidència i règim interior

23 de maig - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Urbanisme

23 de maig - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Abril

Urbanisme

19 d'abril - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Març

Hisenda

21 de març - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Urbanisme

21 de març - Sesió Extraordinària y Urgent

Ordre del dia Extracte

Febrer

Serveis

26 de febrer - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Presidència i règim interior

23 de febrer - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Hisenda

23 de febrer - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Urbanisme

22 de febrer - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Gener

Urbanisme

24 de gener - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Presidència i règim interior

23 de gener - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Hisenda

11 de gener - Sesió Extraordinària

Ordre del dia Extracte

Assumptes socials i culturals

9 de gener - Sesió Extraordinària

Ordre del dia Extracte

Històric de Comissions del Ple