Consulta de sessions de les Comissions del Ple

Comissions del Ple

Sessions celebrades l'any 2023

Gener

Presidència i règim interior

20 de gener - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Urbanisme

20 de gener - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Històric de Comissions del Ple