Consulta de sessions de les Comissions del Ple

Comissions del Ple

Sessions celebrades l'any 2021

Gener

Hisenda

22 de gener - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Urbanisme

22 de gener - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Serveis

22 de gener - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Assumptes socials i culturals

21 de gener - Sesió Ordinària

Ordre del dia Extracte

Històric de Comissions del Ple