Consulta de sessions de la Junta de Govern Local

Pròxima Junta de Govern Local

La pròxima Junta de Govern Local se celebrarà el dia 26 de gener de 2021

Ordre del dia

Juntes de govern local celebrades l'any2021

Gener

21 de gener

Extraordinària i urgent

Ordre del dia

20 de gener

Extraordinària i urgent

Ordre del dia

19 de gener

Ordinària

Ordre del dia

13 de gener

Extraordinària i urgent

Ordre del dia

12 de gener

Ordinària

Ordre del dia

5 de gener

Ordinària

Ordre del dia Acta

Històric de juntes de govern local