Arxiu Municipal - Fons Documentals

Hi ha errors en alguns camps del formulari
Cerca genèrica
Cerca per termes específics
Cerca cronològica

A causa de les restriccions marcades per la mateixa accessibilitat documental, atés el caràcter privat de les dades d'alguns documents, només podrà consultar-se en la web la documentació anterior al 1974.

Instruccions de consulta

És necessari fitar els criteris de consulta per a evitar una sobrecàrrega en el procés de cerca. Per a això, el sistema de catalogació de l'Arxiu Municipal contempla una sèrie de camps que permeten realitzar diversos tipus de cerques: