Generació de autoliquidacions de taxes municipals

Òmpliga els camps del formulari i polse el botó "generar autoliquidació" per a obtindre el document PDF, que podria imprimir i pagar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores amb l'Ajuntament d'Alacant o bé a través del nostre servei de Pagament online.

Hi ha errors en alguns camps del formulari
Dades de la persona que fa l'ingrés
Dades de la liquidació

El pagament online és un servei mitjançant el qual es pot fer el pagament de la taxa a través d'Internet, mitjançant el portal web de CaixaBank, sense cap cost per al ciutadà:

  1. Mitjançant targeta financera (Visa, Mastercard, etc.), sense necessitat de ser client de l'entitat.
  2. A través de Línea Oberta de CaixaBank , si és client de l'entitat.

Per a això, una vegada generada l'autoliquidació, ha de polsar el botó "2. Pagament online".

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol·licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades