Declaració d'Accessibilitat

La Regidoria de Noves Tecnologies, Innovació i Informàtica de l'Ajuntament d'Alacant s'ha compromés a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara en avant, RD 1112/2018).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a les Aplicacions web del lloc https://w3.alicante.es

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 (nivell d'accessibilitat AA) a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

  1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018: podrien existir errades puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts html com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d'entrada en vigor del RD 1112/2018).
  2. Càrrega desproporcionada: no aplica.
  3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen en la seua totalitat tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 8 de maig de 2019.

El mètode empleat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per l'organisme mateix.

Última revisió de la declaració: 8 de maig de 2019.

Observacions i dades de contacte

Pot fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018 com per exemple:

A través de les vies següents:

Les comunicacions seran rebudes pel SAIC i tractades per la Regidoria de Noves Tecnologies, Innovació i Informàtica de l'Ajuntament d'Alacant.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació arreplegat en l'article 13 del RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web està dissenyat per a la seua visualització Responsive, amb la qual cosa es visualitza de forma òptima en els dispositius tableta i mòbils.