Càlcul orientatiu de la taxa ocupació temporal de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Avís important: Els resultats que s’obtinguen tenen únicament valor informatiu, en conseqüència, no obliguen a l’Administració.

Per a més informació sobre el càlcul de la taxa, pot consultar l'ordenança fiscal reguladora.

Hi ha errors en alguns camps del formulari

Teclege el nom de la via sense indicar el tipus (p. ex. "Méndez Núñez") i seleccione-la

En metres cuadrats (m2)

Període d'ocupació

Format dd/mm/aaaa

Format dd/mm/aaaa

Cargando... Obtenint dades
Liquidació

Import de la liquidació:

Tarifa aplicada: per m2 i mes d'ocupació