Convocatòries de borses d'ocupació temporal

MÉDICO - MEDICO ESPECIALIDAD .MEDICINA DEL TRABAJO. (Grup A1 )

Torn: Libre
Accés: Oposición
Any: 2020

IMPORTANT

FECHA PARA PRIMER EJERCICIO 25/08/2020
LUGAR: C/ CERVANTES Nº 3, 2ª PLANTA , 03002 . RRHH (ALICANTE).
HORA:09:00

Fase actual: Lloc i data del primer exercici

Pot consultar les llistes definitives de admesos y exclosos en el procés selectiu.

Primer exercici

Lloc: RRHH C/CERVANTES Nº 3, 2ª PLANTA ,03002 ALICANTE.

Data: 25/08/2020 a les 09:00h

Les qualificacions obtingudes pels aspirants en els exercicis dels quals conste el procés, així com qualsevol anunci del tribunal es publicaran en el Tauler d'anuncis i edictes de l'Ajuntament d'Alacant. Una vegada finalitzat el procés de selecció, es podrà consultar en aquesta mateixa pàgina la llista final d'aprovats.

Historial del procés selectiu

Fi termini instàncies

Des de 25/02/2020 fins a 05/03/2020, ambdós inclosos

Llistes provisionals

Llistat provisional de admesos i exclosos

Llistes definitives

Llistat definitiu d' admesos i exclosos

Data primer exercici

Lloc: RRHH C/CERVANTES Nº 3, 2ª PLANTA ,03002 ALICANTE.

Data: 25/08/2020 a les 09:00h