Convocatòries de borses d'ocupació temporal

MÉDICO - MEDICO ESPECIALIDAD .MEDICINA DEL TRABAJO. (Grup A1 )

Torn: Libre
Accés: Oposición
Any: 2020

Llista provisional d'admesos en la convocatòria

inicial del primer cognom des de A fins a F

a - f g - l m - q r - z Todos (2)
Primer cognom Segon cognom Nom NIF/NIE
No hi ha cap admés amb aquestes inicials