Convocatòries d'Oposicions

CONVOCATORIA BOMBERO MOVILIDAD

Bombero

Grup: C1 Torn: Movilidad Places: 6 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes definitives

CONVOCATORIA VARIAS PLAZAS PROMOCION INTERNA

AUXILIAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCORR - AUXILIAR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCORRISMO

Grup: C1 Torn: Promoción Interna Places: 16 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Auxiliar Titulado de Archivos y Bibliot.

Grup: C1 Torn: Promoción Interna Places: 6 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

CAPATAZ DE JARDINES - CAPATAZ DE JARDINES

Grup: C1 Torn: Promoción Interna Places: 1 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Inspector de Limpieza - INSPECTOR DE LIMPIEZA

Grup: C1 Torn: Promoción Interna Places: 8 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Intendente - INTENDENTE DE POLICIA LOCAL

Grup: A2 Torn: Promoción Interna Places: 1 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Oficial de Jardines - OFICIAL DE JARDINES

Grup: C1 Torn: Promoción Interna Places: 3 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Oficial de Mobiliario Urbano - OFICIAL MOBILIARIO URBANO

Grup: C1 Torn: Promoción Interna Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

OFICIAL MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS - OFICIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

Grup: C1 Torn: Promoción Interna Places: 7 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Programador/a de Aplicaciones - PROGRAMADOR/A DE APLICACIONES

Grup: C1 Torn: Promoción Interna Places: 1 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

TCO AUXILIAR DE GESTION CULTURAL

Grup: C1 Torn: Promoción Interna Places: 3 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Técnico de Gestión - TECNICO MEDIO DE GESTION DE ADMINISTRACION GENERAL

Grup: A2 Torn: Promoción Interna Places: 8 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

TÉCNICO ESPECIALISTA ANIMACION SOCIOCULT

Grup: B Torn: Promoción Interna Places: 4 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

TÉCNICO ESPECIALISTA EN ARCHIVOS

Grup: B Torn: Promoción Interna Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

TÉCNICO ESPECIALISTA EN BIBLIOTECAS

Grup: B Torn: Promoción Interna Places: 7 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

TECNICO ESPECIALISTA EN DELINEACION - TECNICO ESPECIALISTA EN DELINEACION

Grup: B Torn: Promoción Interna Places: 23 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMATICA - TECNICO ESPECIALISTA EN INFORMATICA

Grup: B Torn: Promoción Interna Places: 3 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

TÉCNICO MEDIO DE CALIDAD Y COMUNICACION

Grup: A2 Torn: Promoción Interna Places: 1 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

CONVOCATORIA 2017-2019 ESTABILIZACIÓN

Administrativo

Grup: C1 Torn: Estabilización Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Calificació global

CONVOCATORIA 2017-2019 GENÉRICAS

Administrativo

Grup: C1 Torn: Libre Places: 4 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Administrativo

Grup: C1 Torn: Libre-diversidad funcional Places: 1 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Administrativo

Grup: C1 Torn: Promoción Interna Places: 6 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

Arquitecto

Grup: A1 Torn: Libre Places: 3 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Cabo Servicio Extinción de Incendios

Grup: B Torn: Promoción Interna Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

Diplomado/a en Informática

Grup: A2 Torn: Libre-diversidad funcional Places: 1 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Grup: A2 Torn: Libre Places: 1 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Sargento Servicio Extinción de Incendios

Grup: B Torn: Promoción Interna Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

Sargento Servicio Extinción de Incendios

Grup: B Torn: Movilidad Places: 1 Accés: Concurso Estat: Fi termini instàncies

Suboficial Serv. Extinción de Incendios

Grup: B Torn: Promoción Interna Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

Suboficial Serv. Extinción de Incendios

Grup: B Torn: Movilidad Places: 1 Accés: Concurso Estat: Fi termini instàncies

Técnico Auxiliar de Acción Social

Grup: C1 Torn: Libre Places: 1 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Técnico de Administración General

Grup: A1 Torn: Libre Places: 1 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Técnico de Administración General

Grup: A1 Torn: Libre-diversidad funcional Places: 1 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

CONVOCATORIAS 2016-2018 GENÉRICAS

Profesor Superior de la Banda de Música - ESPECIALIDAD PERCUSIÓN

Grup: A1 Torn: Libre-diversidad funcional Places: 1 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

BOMBERO (SPEIS) ESTABILIZACIÓN

Bombero

Grup: C1 Torn: Estabilización Places: 8 Accés: Concurso-Oposición Estat: Calificació global

AGENTE POLICIA LOCAL

Agente de la Policía Local

Grup: C1 Torn: Movilidad Places: 20 Accés: Concurso Estat: Llistes definitives

Més informació

Pot consultar l'Ordenança fiscal de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal.

Per a més informació sobre oposicions, poden telefonar als números: 965149573 / 965149570 / 965149960 / 965149571.

Certificacions de Qualitat

Logo Aenor Logo IQnet