Convocatòries d'Oposicions

CONVOCATORIA 2017-2019 CONSOLIDACIÓN

Administrativo

Grup: C1 Torn: Consolidación Places: 1 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Arquitecto

Grup: A1 Torn: Consolidación Places: 3 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Grup: A2 Torn: Consolidación Places: 1 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Técnico de Administración General

Grup: A1 Torn: Consolidación Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

CONVOCATORIA 2017-2019 ESTABILIZACIÓN

Administrativo

Grup: C1 Torn: Estabilización Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Técnico de Administración General

Grup: A1 Torn: Estabilización Places: 4 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

CONVOCATORIA 2017-2019 GENÉRICAS

Administrativo

Grup: C1 Torn: Libre ordinario Places: 4 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

Administrativo

Grup: C1 Torn: Reserva discapacitados Places: 1 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

Administrativo

Grup: C1 Torn: Promoción interna Places: 6 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Arquitecto

Grup: A1 Torn: Libre ordinario Places: 3 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

Cabo Servicio Extinción de Incendios

Grup: B Torn: Promoción interna Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Diplomado/a en Informática

Grup: A2 Torn: Libre ordinario Places: 4 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

Diplomado/a en Informática

Grup: A2 Torn: Reserva discapacitados Places: 1 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

Educador/a Social

Grup: A2 Torn: Libre ordinario Places: 3 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Grup: A2 Torn: Libre ordinario Places: 1 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

Sargento Servicio Extinción de Incendios

Grup: B Torn: Promoción interna Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Sargento Servicio Extinción de Incendios

Grup: B Torn: Movilidad Places: 1 Accés: Concurso Estat: Fi termini instàncies

Suboficial Serv. Extinción de Incendios

Grup: B Torn: Promoción interna Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes provisionals

Suboficial Serv. Extinción de Incendios

Grup: B Torn: Movilidad Places: 1 Accés: Concurso Estat: Fi termini instàncies

Técnico Auxiliar de Acción Social

Grup: C1 Torn: Libre ordinario Places: 1 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

Técnico de Administración General

Grup: A1 Torn: Libre ordinario Places: 1 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

Técnico de Administración General

Grup: A1 Torn: Reserva discapacitados Places: 1 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

CONVOCATORIAS 2016-2018 CONSOLIDACIÓN

Asist. Social, Dipl.T. Soc.

Grup: A2 Torn: Consolidación Places: 1 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

CONVOCATORIAS 2016-2018 ESTABILIZACIÓN

Asist. Social, Dipl.T. Soc.

Grup: A2 Torn: Estabilización Places: 19 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

Auxiliar de Servicios Generales

Grup: C2 Torn: Estabilización Places: 25 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

Auxiliar de Servicios Generales

Grup: C2 Torn: Estabilización discap. Places: 5 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

Auxiliares de Servicios Escolares

Grup: C2 Torn: Estabilización Places: 9 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

Profesor Superior de la Banda de Música - ESPECIALIDAD PERCUSIÓN

Grup: A1 Torn: Estabilización Places: 1 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

Profesor Superior de la Banda de Música - ESPECIALIDAD SAXOFÓN

Grup: A1 Torn: Estabilización Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

Profesor Superior de la Banda de Música - ESPECIALIDAD CLARINETE-CLARINETE BAJO

Grup: A1 Torn: Estabilización Places: 1 Accés: Concurso-Oposición Estat: Calificació oposició

Profesor Superior de la Banda de Música - ESPECIALIDAD TROMPA

Grup: A1 Torn: Estabilización Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Data primer exercici

CONVOCATORIAS 2016-2018 GENÉRICAS

Asist. Social, Dipl.T. Soc.

Grup: A2 Torn: Libre ordinario Places: 8 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Asist. Social, Dipl.T. Soc.

Grup: A2 Torn: Reserva discapacitados Places: 2 Accés: Oposición Estat: Calificació oposició

Auxiliar de Servicios Generales

Grup: C2 Torn: Libre ordinario Places: 28 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Auxiliar de Servicios Generales

Grup: C2 Torn: Reserva discapacitados Places: 3 Accés: Oposición Estat: Calificació oposició

Auxiliares de Servicios Escolares

Grup: C2 Torn: Libre ordinario Places: 5 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Auxiliares de Servicios Escolares

Grup: C2 Torn: Reserva discapacitados Places: 3 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Profesor Superior de la Banda de Música - ESPECIALIDAD PERCUSIÓN

Grup: A1 Torn: Libre ordinario Places: 1 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Profesor Superior de la Banda de Música - ESPECIALIDAD FAGOT

Grup: A1 Torn: Libre ordinario Places: 1 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Profesor Superior de la Banda de Música - ESPECIALIDAD CLARINETE-REQUINTO

Grup: A1 Torn: Libre ordinario Places: 4 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Profesor Superior de la Banda de Música - ESPECIALIDAD SAXOFÓN

Grup: A1 Torn: Libre ordinario Places: 1 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

Profesor Superior de la Banda de Música - ESPECIALIDAD PERCUSIÓN

Grup: A1 Torn: Reserva discapacitados Places: 1 Accés: Oposición Estat: Llistes provisionals

AGENTE POLICIA LOCAL CONSOLIDACIÓN

Agente de la Policía Local

Grup: C1 Torn: Consolidación Places: 7 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes definitives

BOMBERO (SPEIS) ESTABILIZACIÓN

Bombero

Grup: C1 Torn: Estabilización Places: 8 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes definitives

AGENTE POLICIA LOCAL

Agente de la Policía Local

Grup: C1 Torn: Libre ordinario Places: 62 Accés: Oposición Estat: Llistes definitives

Agente de la Policía Local

Grup: C1 Torn: Movilidad Places: 20 Accés: Concurso Estat: Llistes definitives

BOMBERO (SPEIS)

Bombero

Grup: C1 Torn: Libre ordinario Places: 1 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes definitives

OFICIAL POLICIA LOCAL-MOVILIDAD

Oficial de la Policía Local

Grup: B Torn: Movilidad Places: 2 Accés: Concurso Estat: Data primer exercici

INSPECTOR/A P. LOCAL- MOVILIDAD

Inspector de la Policía Local

Grup: A2 Torn: Movilidad Places: 1 Accés: Concurso Estat: Data primer exercici

INSPECTOR/A P. LOCAL- PROM. INTERNA

Inspector de la Policía Local

Grup: A2 Torn: Promoción interna Places: 2 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes definitives

INSPECTOR/A P. LOCAL- TURNO LIBRE

Inspector de la Policía Local

Grup: A2 Torn: Libre ordinario Places: 1 Accés: Oposición Estat: Llistes definitives

OFICIAL SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS- TURNO LIBRE

Oficial Serv. Extinción Incendios

Grup: A2 Torn: Libre ordinario Places: 1 Accés: Oposición Estat: Data primer exercici

MOVILIDAD- CABO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS

Cabo Servicio Extinción Incendios

Grup: B Torn: Movilidad Places: 2 Accés: Concurso Estat: Data primer exercici

PROM. INTERNA- CABO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS

Cabo Servicio Extinción Incendios

Grup: B Torn: Promoción interna Places: 3 Accés: Concurso-Oposición Estat: Llistes definitives

Més informació

Pot consultar l'Ordenança fiscal de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal.

Per a més informació sobre oposicions, poden telefonar als números: 965149573 / 965149570 / 965149960 / 965149571.

Certificacions de Qualitat

Logo Aenor Logo IQnet