Convocatòries d'Oposicions

TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMATICA - TECNICO ESPECIALISTA EN INFORMATICA (Grup B )

Places: 3
Torn: Promoción Interna
Accés: Concurso-Oposición
Any: 2021

Llista provisional d'admesos en la convocatòria

inicial del primer cognom des de A fins a F

a - f g - l m - q r - z Todos (1)
Primer cognom Segon cognom Nom NIF/NIE
No hi ha cap admés amb aquestes inicials