Convocatòries d'Oposicions

TÉCNICO ESPECIALISTA ANIMACION SOCIOCULT (Grup B )

Places: 4
Torn: Promoción Interna
Accés: Concurso-Oposición
Any: 2021

Termini de presentació de reclamacions des de 30/03/2022 hasta 12/04/2022, ambdós inclosos.

Llista provisional d'exclosos en la convocatòria

Primer cognom Segon cognom Nom NIF/NIE Motiu
No hi ha cap exclòs en la convocatòria