Convocatòries d'Oposicions

B.O.P. nº 50 (12/03/2020) B.O.E. nº203 (27/07/2020) D.O.G.V. nº8760 (12/03/2020)

Auxiliar de Servicios Generales (Grup C2 )

Places: 25
Torn: Estabilización
Accés: Concurso-Oposición
Any: 2016-2020

IMPORTANT

DIAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO SE DARÁN LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA EL ACCESO DE LOS ASPIRANTES A LAS INSTALACIONES ASI COMO DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS EN LOS DISTINTOS EMPLAZAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COVID 19
IMPORTANTE: SE HA PUBLICADO ANUNCIO RELATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ASPIRANTES EN LA PRIMERA PRUEBA A REALIZAR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO RAFAEL PASTOR Y PITIU ROCHEL

Fase actual: Lloc i data del primer exercici

Pot consultar les llistes definitives de admesos y exclosos en el procés selectiu.

Aquest anunci ha sigut publicat en el BOP nº 91 (17/05/2021).

Primer exercici

Lloc: PABELLON PITIU ROCHEL Y RAFAEL PASTOR. C/ FOGUERER JOSE ROMEU ZARANDIETA, 2 Y 4

Data: 10/06/2021 a les 9:00h

Pot consultar el Tribunal assignat.

Les qualificacions obtingudes pels aspirants en els exercicis dels quals conste el procés, així com qualsevol anunci del tribunal es publicaran en el Tauler d'anuncis i edictes de l'Ajuntament d'Alacant. Una vegada finalitzat el procés de selecció, es podrà consultar en aquesta mateixa pàgina la llista final d'aprovats.

Historial del procés selectiu

Publicació bases

Fi termini instàncies

Des de 28/07/2020 fins a 24/08/2020, ambdós inclosos

Llistes provisionals

Llistat provisional de admesos i exclosos , publicat en el BOP nº201 de 22/10/2020

Llistes definitives

Llistat definitiu d' admesos i exclosos , publicat en el BOP nº91 de 17/05/2021

Data primer exercici

Lloc: PABELLON PITIU ROCHEL Y RAFAEL PASTOR. C/ FOGUERER JOSE ROMEU ZARANDIETA, 2 Y 4

Data: 10/06/2021 a les 9:00h

Tribunal assignat