Convocatòries d'Oposicions

B.O.P. nº 50 (12/03/2020) B.O.E. nº203 (27/07/2020) D.O.G.V. nº8760 (12/03/2020)

Auxiliares de Servicios Escolares (Grup C2 )

Places: 5
Torn: Libre ordinario
Accés: Oposición
Any: 2016-2019

IMPORTANT

SE HA PUBLICADO EDICTO POR EL QUE SE ACUMULAN A ESTA CONVOCATORIA 4 PLAZAS CORRESPONDIENTE A LA O.E.P DEL AÑO 2019, CON LO QUE EL TOTAL DE PLAZAS CONVOCADAS SERIAN 5.

Fase actual: Llistes provisionals d'admesos i exclosos

Pot consultar les llistes provisionals de admesos i exclosos en el procés selectiu.

Aquest anunci ha sigut publicat en el BOP nº 201 (22/10/2020).

El termini de presentació de reclamacions comprén des del 23/10/2020 fins al 05/11/2020,ambdós inclosos.

Historial del procés selectiu

Fi termini instàncies

Des de 28/07/2020 fins a 24/08/2020, ambdós inclosos

Llistes provisionals

Llistat provisional de admesos i exclosos , publicat en el BOP nº201 de 22/10/2020