Convocatòries d'Oposicions

B.O.P. nº 43 (04/03/2021) B.O.E. nº87 (12/04/2021) D.O.G.V. nº9044 (18/03/2021)

Técnico de Administración General (Grup A1 )

Places: 1
Torn: Libre ordinario
Accés: Oposición
Any: 2017-2018

Fase actual: Llistes provisionals d'admesos i exclosos

Pot consultar les llistes provisionals de admesos i exclosos en el procés selectiu.

Aquest anunci ha sigut publicat en el BOP nº 115 (18/06/2021).

El termini de presentació de reclamacions comprén des del 21/06/2021 fins al 06/07/2021,ambdós inclosos.

Historial del procés selectiu

Fi termini instàncies

Des de 13/04/2021 fins a 11/05/2021, ambdós inclosos

Llistes provisionals

Llistat provisional de admesos i exclosos , publicat en el BOP nº115 de 18/06/2021