Convocatòries d'Oposicions

(Grup )

Places:
Torn:
Accés:
Any:

Fase actual: Llista d'aprovats de l'oposició

Pot consultar la llista d'aprovats introduint el seu NIF / NIE.

Historial del procés selectiu

Fi termini instàncies

Des de 13/04/2021 fins a 11/05/2021, ambdós inclosos

Llistes provisionals

Llistat provisional de admesos i exclosos

Llistes definitives

Llistat definitiu d' admesos i exclosos

Data primer exercici

Calificació oposició