Convocatòries d'Oposicions

B.O.P. nº 43 (04/03/2021) B.O.E. nº87 (12/04/2021) D.O.G.V. nº9044 (18/03/2021)

Sargento Servicio Extinción de Incendios (Grup B )

Places: 1
Torn: Movilidad
Accés: Concurso
Any: 2018

Fase actual: Finalitzat el termini de presentació d'instàncies

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies , des de 13/04/2021 fins a 11/05/2021, ambdós inclosos.

Historial del procés selectiu

Fi termini instàncies

Des de 13/04/2021 fins a 11/05/2021, ambdós inclosos