Convocatòries d'Oposicions

B.O.P. nº 43 (04/03/2021) B.O.E. nº87 (12/04/2021) D.O.G.V. nº9044 (18/03/2021)

Administrativo (Grup C1 )

Places: 1
Torn: Consolidación
Accés: Concurso-Oposición
Any: 2017-2018

IMPORTANT

IMPORTANTE: A PARTIR DE ESTE MOMENTO CUALQUIER ANUNCIO RELATIVO A ESTA CONVOCATORIA SERÁ EFECTUADO POR EL ORGANO DE SELECCIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.

URGENTE:CAMBIO UBICACIÓN LUGAR REALIZACIÓN SEGUNDO EJERCICIO. PABELLÓN FLORIDA BABEL "VICENTE CRESPO",

IMPORTANTE: PUBLICADAS MEDIDAS PROTOCOLO COVID

Fase actual: Calificació global de la convocatòria

El procés selectiu ha finalitzat.

Ja està disponible per a la seua consulta la qualificació final de la convocatòria.

Historial del procés selectiu

Fi termini instàncies

Des de 13/04/2021 fins a 11/05/2021, ambdós inclosos

Llistes provisionals

Llistat provisional de admesos i exclosos , publicat en el BOP nº115 de 18/06/2021

Llistes definitives

Llistat definitiu d' admesos i exclosos , publicat en el BOP nº249 de 31/12/2021

Data primer exercici

Lloc: CENTRO MUNICIPAL DEPORTIVO PITIU ROCHEL, C/ FOGUERER JOSE ROMEU ZARANDIETA S/N

Data: 28/02/2022 a les 12:30h

Tribunal assignat

Calificació oposició

Llistat d'aprovats

Termini de presentació de documentació justificativa dels mèrits al·legats fins a 12/08/2022