Convocatòries d'Oposicions

B.O.P. nº 206 (28/10/2021) D.O.G.V. nº9225 (29/12/2021)

AUXILIAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCORR - AUXILIAR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCORRISMO (Grup C1 )

Places: 16
Torn: Promoción Interna
Accés: Concurso-Oposición
Any: 2021

IMPORTANT

A PARTIR DE ESTE MOMENTO CUALQUIER COMUNICACIÓN QUE EFECTÚE EL ÓRGANO DE SELECCION SE HARÁ A TRAVÉS DEL TABLÓN DE EDICTOS MUNICIPAL.

Fase actual: Lloc i data del primer exercici

Pot consultar les llistes definitives de admesos y exclosos en el procés selectiu.

Aquest anunci ha sigut publicat en el BOP nº 50 (13/03/2023).

Primer exercici

Lloc: ESTADIO MUNICIPAL DE ATLETISMO, C/ HONDON DE LAS NIEVES, SIN

Data: 05/04/2023 a les 9:00h

Pot consultar el Tribunal assignat.

Les qualificacions obtingudes pels aspirants en els exercicis dels quals conste el procés, així com qualsevol anunci del tribunal es publicaran en el Tauler d'anuncis i edictes de l'Ajuntament d'Alacant. Una vegada finalitzat el procés de selecció, es podrà consultar en aquesta mateixa pàgina la llista final d'aprovats.

Historial del procés selectiu

Fi termini instàncies

Des de 18/01/2022 fins a 14/02/2022, ambdós inclosos

Llistes provisionals

Llistat provisional de admesos i exclosos , publicat en el BOP nº61 de 29/03/2022

Llistes definitives

Llistat definitiu d' admesos i exclosos , publicat en el BOP nº50 de 13/03/2023

Data primer exercici

Lloc: ESTADIO MUNICIPAL DE ATLETISMO, C/ HONDON DE LAS NIEVES, SIN

Data: 05/04/2023 a les 9:00h

Tribunal assignat