Convocatòries d'Oposicions

(Grup )

Places:
Torn:
Accés:
Any:

Fase actual: Llista d'aprovats de l'oposició

Pot consultar la llista d'aprovats introduint el seu NIF / NIE.

Presentació de mèrits

Els aspirants que han aprovat la fase d'oposició hauran de presentar en el Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament d'Alacant la documentació justificativa dels mèrits al·legats.. La data límit per a presentar aquesta documentació és el dia .

Historial del procés selectiu

Fi termini instàncies

Des de 18/01/2022 fins a 14/02/2022, ambdós inclosos

Llistes provisionals

Llistat provisional de admesos i exclosos

Llistes definitives

Llistat definitiu d' admesos i exclosos

Data primer exercici

Calificació oposició

Llistat d'aprovats

Termini de presentació de documentació justificativa dels mèrits al·legats fins a