Convocatòries d'Oposicions

(Grup )

Places:
Torn:
Accés:
Any:

Fase actual: Calificació global de la convocatòria

El procés selectiu ha finalitzat.

Ja està disponible per a la seua consulta la qualificació final de la convocatòria.

Historial del procés selectiu

Fi termini instàncies

Des de 18/01/2022 fins a 14/02/2022, ambdós inclosos

Llistes provisionals

Llistat provisional de admesos i exclosos

Llistes definitives

Llistat definitiu d' admesos i exclosos

Data primer exercici

Calificació oposició

Llistat d'aprovats

Termini de presentació de documentació justificativa dels mèrits al·legats fins a