Convocatòries d'Oposicions

(Grup )

Places:
Torn:
Accés:
Any:

Fase actual: Obert el termini de presentació d'instàncies

El termini per a presentar la instància de sol·licitud per a participar en el procés opositiu comprén des de 15/05/2023 fins a 09/06/2023, ambdós inclosos.

Disposa de les següents opcions online per a inscriure's en l'oposició:

Amb certificat digital

La instància es presenta online a través de la Seu Electrònica. No cal presentar-la en les oficines del Registre Municipal.

D'aquesta forma la inscripció queda formalitzada.

Sense certificat digital

Pot omplir la instància online i imprimir-la.

Haurà de presentar-la, una vegada realitzat el pagament de la taxa, per qualsevol de les vies previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

EN EL CAS DEL LES OFICINES DEL SAIC D'ALACANT RECORDEM QUE NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA, PER LA QUAL COSA DE NO DISPOSAR D'ELLA HAURÀ DE RECÓRRER A QUALSEVOL DE LES ALTRES VIES ALTERNATIVES.

En qualsevol cas, el pagament puede realizarse online o a través de una de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento de Alicante.

Historial del procés selectiu

Publicació bases

Termini presentació d'instàncies

Des de 15/05/2023 fins a 09/06/2023, ambdós inclosos.