Convocatòries d'Oposicions

B.O.P. nº 244 (26/12/2022) B.O.E. nº131 (02/06/2023) D.O.G.V. nº9518 (24/01/2023)

Ayudante de Servicios Varios (Grup C2 )

Places: 1
Torn: Estabilización-diver.funcional
Accés: Concurso
Any: 2022

Fase actual: Obert el termini de presentació d'instàncies

El termini per a presentar la instància de sol·licitud per a participar en el procés opositiu comprén des de 05/06/2023 fins a 03/07/2023, ambdós inclosos.

Disposa de les següents opcions online per a inscriure's en l'oposició:

Amb certificat digital

La instància es presenta online a través de la Seu Electrònica. No cal presentar-la en les oficines del Registre Municipal.

D'aquesta forma la inscripció queda formalitzada.

En qualsevol cas, el pagament puede realizarse online o a través de una de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento de Alicante.

Historial del procés selectiu

Termini presentació d'instàncies

Des de 05/06/2023 fins a 03/07/2023, ambdós inclosos.