Pagament on-line de tributs municipals

Mitjançant aquest servei pot realitzar el pagament de tributs i sancions municipals a través de la nostra pàgina de pagaments on-line, mitjançant les següents targetes financeres: Visa-Classic, Visa-Or, Visa-Electron, Mastercard i Eurocard.

La utilització d'aquest servei no suposa cap cost addicional per al ciutadà.

Procés de pagament (pas 1 de 3)

També pot introduir manualment les dades del pagament

Situat en la capçalera del document de pagament. Veure exemple.

Escanege el codi de barres del document amb la cambra del seu dispositiu.

Accedint a esta mateixa pàgina des d'un dispositiu mòbil també és possible escanejar el codi de barres del document de pagament.

Dades del document de pagament
Hi ha errors en alguns camps del formulari

Sense espais ni separadors

Sense espais ni separadors

Dades del document de pagament
Hi ha errors en alguns camps del formulari

Sense espais ni separadors

Sense espais ni separadors

Dades del document de pagament
Hi ha errors en alguns camps del formulari

Sense espais ni separadors

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol·licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades